LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
!mua 5Tăng sức mạnhThổ Linh Phù (30)100Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định
!mua 331Đạo cụTinh phẩm nhiệt huyết thạch500Mở ra các loại Nhiệt Huyết Thạch khí công quý hiếm
!mua 332 Tăng sức mạnh Kim Long Chỉ Thêu (24h)200Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp
!mua 333 Tăng sức mạnh Hộ Tâm đơn 24h (khóa)500Tăng 100% EXP nhận được trong 24h
!mua 262Tăng sức mạnhHoa Mẫu nguyệt Đơn1200Hòn đá giúp Thăng cấp PET. Mỗi lần lên 1 cấp (có thể thất bại). Dùng tối đa đến cấp 6. Gia tăng sức mạnh thuộc tính pet)
!mua 261Tăng sức mạnhThuỷ ngọc kim thạch 800Hòn đá có sức mạnh phi thường <br> Nguyên liệu dùng để phẩm chất mài vũ khí và cải thiện tính năng của vũ khí [ khá tốt] – [Cao Cấp].
!mua 260Tăng sức mạnhTơ nhện vàng 800Cuộn chỉ có sức mạnh phi thường <br> Nguyên liệu dùng để phẩm chất vào trang phục và cải thiện tính năng của trang bị [ khá tốt] – [Cao Cấp].
!mua 258Tăng sức mạnhPill kết hộp Áo choàng[Chan-2]5000Tất cả khí + 3,Kinh nghiệm 20%,Tấn công vũ khí 5%,Sát thương clvc 10%,Phòng thủ 10%,HP +500 MP +300 (30 ngày)
!mua 253Tăng sức mạnhNghịch chiến cuồng đan(12)1000Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần)
!mua 252Tăng sức mạnhYêu hóa võ phù [Huyền vũ] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Huyền vũ. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Huyền vũ trong túi.
!mua 251Tăng sức mạnhYêu hóa võ phù [Chu tước] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Chu tước. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Chu tước trong túi.
!mua 250Tăng sức mạnh Yêu hóa võ phù [Bạch hổ] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Bạch hổ. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Bạch hổ trong túi.
!mua 249Tăng sức mạnhYêu hóa võ phù [Thanh long] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của vũ khí sang Thanh long. Vũ khí phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Thanh long trong túi.
!mua 248Tăng sức mạnhYêu hóa giáp phù [Huyền vũ] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Huyền vũ. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Huyền vũ trong túi.
!mua 247Tăng sức mạnhYêu hóa giáp phù [Chu tước] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Chu tước. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Chu tước trong túi.
!mua 246Tăng sức mạnhYêu hóa giáp phù [Bạch hổ] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Bạch hổ. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Bạch hổ trong túi.
!mua 245Tăng sức mạnhYêu hóa giáp phù [Thanh long] 200Dùng để thay đổi hiệu ứng Tứ Linh của trang bị sang Thanh long. Trang bị phải có sẵn tứ linh khác. Và có một linh hồn thạch của Thanh long trong túi.
!mua 244Tăng sức mạnhHình phù1300Có tác dụng + 20% kinh nghiệm và 300 Hp trong 7 ngày
!mua 243Tăng sức mạnhThịnh Tâm Chay1000KC+2 Clvc 10%, né 5%, HP+10 trong 2h SL:(12)
!mua 242Tăng sức mạnhBảo Ngữ100Trong 1 giờ +300 HP tất cả Khí công + 1 (SL.1)
!mua 241Tăng sức mạnhHuyền Vũ Hoàn100Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h
!mua 240Tăng sức mạnhĐại chiến thần đan200Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP.
!mua 239Tăng sức mạnhLong Lân Hộ Thể Đan (12)1000Phòng thủ+20%, ULPT+10%, đánh trúng +20, né tránh+20, HP+500, EXP+20%, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần)
!mua 238Tăng sức mạnhLinh hồn thạch [Huyền vũ] 500Đánh thức sự kỳ ảo của Huyền vũ cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng xanh lá.
!mua 237Tăng sức mạnh Linh hồn thạch [Chu tước] 500Đánh thức sự kỳ ảo của Chu tước cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng lửa đỏ.
!mua 236Tăng sức mạnhLinh hồn thạch [Bạch hổ] 500Đánh thức sự kỳ ảo của Bạch hổ cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng vàng.
!mua 235Tăng sức mạnh Linh hồn thạch [Thanh long] 500Đánh thức sự kỳ ảo của Thanh long cho vũ khí và trang bị. Bao trùm ánh sáng xanh lam.
!mua 231Tăng sức mạnhChí tôn hỏa dương đơn (12) 4000Đạo cụ đặc biệt, trong 2 giờ tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%, sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%, sức phòng ngự võ công 10% (Dùng được: 12 lần)
!mua 11Tăng sức mạnhRương thời phong (30 ngày) (Khóa)200Mở rộng túi đồ thời hạn 30 ngày. Sau khi mua sẽ tự động sử dụng. Không thể giao dịch
!mua 102Tăng sức mạnhMèo tài phú1000Búp bê mèo may mắn. Xác suất nhận được vật phẩm +20%, Tiền +40%, Exp 20%, HP +100 trong 10 giờ (sử dụng 1 lần)
!mua 330Tăng sức mạnhChiến Tướng Yi Sun-shin [Thần/Nữ]500
!mua 329Tăng sức mạnhTrang phục cánh Thiên Thần [Thần/Nữ]500
!mua 328Tăng sức mạnhThời Trang bóng Chày [Thần/Nữ]500
!mua 327Tăng sức mạnhÁo Choàng Sở Sở [Chân/Nữ]500
!mua 326Tăng sức mạnhSô cô la Ngọt Ngào[Chân/Nữ]500
!mua 325Tăng sức mạnhLa Phê Phong [Chân/Nữ]500
!mua 324Tăng sức mạnhThiên Thần [Nữ]500
!mua 323Tăng sức mạnhPhù Thủy HaLoween [Nữ]500
!mua 322Tăng sức mạnhHoàng Nguyệt Anh [Nữ]500
!mua 321Tăng sức mạnhÁo Choàng Cao Bồi [Nữ]500
!mua 320Tăng sức mạnhVest xanh trẻ trung(Nam)[Thần]500
!mua 319Tăng sức mạnhThần Anubis (Nam)[Thần]500
!mua 318Tăng sức mạnhChiến Thần Lữ Phụng Tiên (Nam)[Thần]500
!mua 317Tăng sức mạnhHiệp Sĩ (Nam)[Thần]500
!mua 316Tăng sức mạnhXuân Y (Nam)[Thần]500
!mua 315Tăng sức mạnhTrang Phục Kỵ Sĩ(Nam)[Thần]500
!mua 314Tăng sức mạnhKỳ Lữ Giáp (Nam)[Thần]500
!mua 313Tăng sức mạnhCầu Thủ Bóng Bầu Dục (Nam)[Thần]500
!mua 312Tăng sức mạnhHậu Duệ Mặt Trời (Nam)(Thần )500
!mua 311Tăng sức mạnhJoker (Nam)(Thần )500
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
!mua 98HotBùa may mắn Thần Thú200Sử dụng sẽ nhân 2 tỷ lệ may mắn khi cường hóa thần thú. Không có tác dụng với nâng thần thú bậc 3 trở lên
!mua 293HotBùa may mắn Thần Thú (Siêu Cấp)300Sử dụng sẽ nhân 3 tỷ lệ may mắn khi cường hóa thần thú. Chỉ có tác dụng từ thần thú bậc 3. Có tác dụng khi nâng từ bậc 3 trở lên.
!mua 97HotBùa ngọc bích200Lưu giữ cấp cường hóa của thần thú khi tiến hóa.
!mua 87HotBùa thủy tinh (trang bị)200Khi cường hóa trang bị thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3
!mua 86HotBùa thủy tinh (vũ khí)400Khi cường hóa vũ khí thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3
!mua 85HotBùa hoàng ngọc (trang bị)100100% cường hóa thành công trang bị +5 lên +6
!mua 84HotBùa hoàng ngọc (vũ khí)150100% cường hóa thành công vũ khí +5 lên +6
!mua 83HotHàn ngọc phù100Bảo toàn trang bị khi cường hóa thất bại
!mua 82HotKim cang phù150Bảo toàn vũ khí khi cường hóa thất bại
!mua 81HotLồng ấp Thần thú siêu tốc100Giảm thời gian ấy thần thú
!mua 80HotLồng ấp Thần thú100Dùng để ấp thần thú: Rồng – Rùa – Rắn- Lang – Mèo
!mua 62HotTiên dược võ công hoàn20+10% công lực võ công trong 1 giờ
!mua 61HotThái cực thần đơn30Tăng 15% dame, 15% def, 300 hp 300 mp trong 4 giờ
!mua 60HotTiên dược hộ thể hoàn10Tác dụng +10% def trong 1 giờ
!mua 6HotBùa nhân hoán (10)70Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng tổ đội. 10 lần sử dụng
!mua 58HotTiên dược cần công hoàn10Tác dụng +10% lực công kích trong 1 giờ
!mua 44HotTrứng thú cưng (Heaven pet) 600Đặt nó vào trong lòng ấp thú cưng để ấp. Không thể giao dịch / vứt bỏ / mua bán
!mua 43HotHộp Áo Choàng Nam400Nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 áo nam: Thần Chết – Hắc Long – Khoái Đả Toàn Phong – Thiên Thần – Ác Ma – Tùng Lâm
!mua 42HotHộp Áo Choàng Nữ400Nhận ngẫu nhiên 1 trong 6 áo nữ: Hắc Long – Ác Ma – Thiên Thần – Công Chúa – Tùng Lâm – Mai Lang
!mua 40HotChí tôn hoàn75Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực
!mua 36HotBùa thúy ngọc (phòng ngự)300Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
!mua 35HotBùa thúy ngọc (vũ khí)600Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
!mua 259HotBùa Phẩm chất100PVP +25% May mắn khi cường hóa phẩm chất tại NPC Sơn Bích thất bại sẽ giữ lại Vật phẩm.
!mua 13HotPhúc vận phù (25%) 100Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25%
!mua 12HotPhúc vận phù (15%) 50Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
!mua 99Cường Hóa – PillGiải thạch phù150Giúp hủy bỏ ngọc hợp thành đã hợp vào vật phẩm lần cuối
!mua 91Cường Hóa – PillYêu hóa ma võ (Hải sản)80+30 dame, +30 def, +3% clvc, +5% exp, hút hồn +5%
!mua 90Cường Hóa – PillYêu hóa ma võ (Gây cổ vũ)100+40 dame, +40 def, +300HP, +5% clvc, +10% exp
!mua 89Cường Hóa – PillHắc long chỉ thêu (7 ngày)200Tác dung +5 dame, +10% clvc, +10% def, +500HP trong 7 ngày
!mua 88Cường Hóa – PillBạch long chỉ thêu (7 ngày)200Tác dung +3 khí công, +20% exp trong 7 ngày
!mua 83Cường Hóa – PillHàn ngọc phù150Bảo toàn trang bị khi cường hóa thất bại
!mua 82Cường Hóa – PillKim cang phù200Bảo toàn vũ khí khi cường hóa thất bại
!mua 71Cường Hóa – PillSâm ngàn năm700Tẩy toàn bộ khí công đã học
!mua 63Cường Hóa – PillTiên dược vô phòng hoàn20+10% uy lực phòng thủ trong 1 giờ
!mua 57Cường Hóa – PillBồi nguyên đơn (Trung)10HP +500 trong 1 giờ
!mua 56Cường Hóa – PillBồi nguyên đơn (Tiểu)5HP +300 trong 1 giờ
!mua 54Cường Hóa – PillBùa đổi tên1500Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được
!mua 36Cường Hóa – PillBùa thúy ngọc (phòng ngự)200Item này dùng để cường hóa trang bị, nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
!mua 35Cường Hóa – PillBùa thúy ngọc (vũ khí)400Item này dùng để cường hóa vũ khí , nếu thất bại sẽ bị giảm cường hóa 2 mà không mất vật phẩm.
!mua 34Cường Hóa – PillYêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt)120Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 24 giờ
!mua 32Cường Hóa – PillHiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên]500Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn cường hoá hợp thành +5%<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 31Cường Hóa – PillHiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 1000Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%,Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn cường hoá hợp thành +5%<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 30Cường Hóa – PillHiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 900Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%,Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 29Cường Hóa – PillHiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 500Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 28Cường Hóa – PillHiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ]600Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300<br>Thời gian : 1 tháng
!mua 27Cường Hóa – PillHắc Long Chỉ Thêu (24 giờ)100Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp
!mua 268Cường Hóa – PillHảo Vận Phù (50%) Event75Dùng để tăng tỉ lệ ra đồ cao cấp từ Rương Thiên Ma. Sử dụng: để trong túi đồ khi mở Rương Thiên Ma
!mua 26Cường Hóa – PillBạch Long Chỉ Thêu (24 giờ)100Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm
!mua 257Cường Hóa – PillPill Uỷ thác999999Sử dụng đứng tại huyền bột phái mõi 5 giây sẽ được tăng exp online/offline treo shop vẫn tác dụng.
!mua 255Cường Hóa – PillBùa Thúy Ngọc (Chân) (Vũ Khí)800Khi cường hóa vũ khí thất bại, giá trị cường hóa bị trừ -2.Mọi chỉ số hợp thành và thuộc tính được bảo lưu. Nhấn chuột phải thì có thể sử dụng.(Dành cho vũ khí 12x trở lên và phải cộng 10 lên)
!mua 254Cường Hóa – PillBùa Thúy Ngọc (Chân) (Trang Bị)800Khi cường hóa trang bị thất bại, giá trị cường hóa bị trừ -2.Mọi chỉ số hợp thành và thuộc tính được bảo lưu. Nhấn chuột phải thì có thể sử dụng.(Dành cho trang bị 12x trở lên và phải cộng 10 lên)
!mua 234Cường Hóa – PillVé VIP MEM25000Vé vào map Tuyệt Tình Cốc trong 1 giờ. Tỉ lệ drop là 100% (đánh 1 con quái drop 1 món đồ)
!mua 18Cường Hóa – PillChí Tôn Phù (1 Ngày)50Có tác dụng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công,Khi chết không bị mát điểm kinh nghiệm. Tác dụng 1 ngày
!mua 17Cường Hóa – PillChí Tôn Phù (10 Ngày)400Có tác dụng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công,Khi chết không bị mát điểm kinh nghiệm. Tác dụng 10 ngày
!mua 16Cường Hóa – PillChí Tôn Phù (30 Ngày)1000Tăng 5% cường hóa và 5% hợp thành.Có tác dụng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công,Khi chết không bị mát điểm kinh nghiệm.
!mua 15Cường Hóa – PillSức Phẩm Kỹ Thuật Phù (cao cấp)1000Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công thành công.Thì ngẫu nhiên tăng 1 ~ 3 cấp.Khi thất bại thì đẳng cấp gia công trang sức bị giảm xuống 0,Nhưng trang sức không biến mất.
!mua 14Cường Hóa – PillSức Phẩm Kỹ Thuật Phù (sơ cấp)300Trang sức cấp 60 trở lên khi gia công lần đầu tiên thì.xác xuất thành công là 100%.(nhưng từ cấp 2 trở lên thì không thể sử dụng)
!mua 101Cường Hóa – PillBùa nhiệt địa450Khi hợp thành thuộc tính áo thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1 ~ +3 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có áo mới có thể sử dụng được)
!mua 100Cường Hóa – PillBùa thiên tôn650Khi hợp thành thuộc tính vũ khí thành công, ngẫu nhiên thuộc tính tăng +1 ~ +3 nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng (chỉ có vũ khí mới có thể sử dụng được)
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
!mua 97Pet – Thần Thú – Thời TrangBùa ngọc bích300Lưu giữ cấp cường hóa của thần thú khi tiến hóa.
!mua 95Pet – Thần Thú – Thời TrangBùa thuẫn giáp thần thú500Bùa chú đặc biệt có thể thay đổi hình dáng của thần thú. Thần thú Lam Lang không thể sử dụng
!mua 79Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng hổ300Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 78Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng báo300Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 77Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng chim ưng300Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 76Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng chuột300Bấm chuột phải để ấp trứng 30 phút đến 1h sẽ nở ra Pet
!mua 74Pet – Thần Thú – Thời TrangThẩm mỹ viện300Thay đổi ngoại hình nhân vật
!mua 69Pet – Thần Thú – Thời TrangRương chứa Áo Choàng999999Túi chứa áo choàng (không có thời hạn)
!mua 33Pet – Thần Thú – Thời TrangTúi thần thú1700Cất giữ thần thú để giao dịch cho người khác.
!mua 328Tăng sức mạnhPet – Thần Thú – Thời Trang bóng Chày [Thần/Nữ]500
!mua 310Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng Ngân Lang350Mở ra nhận pet Ngân Lang
!mua 309Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng Kim Lang350Mở ra nhận pet Kim Lang
!mua 308Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng Hồng Lang350Mở ra nhận pet Hồng Lang
!mua 307Pet – Thần Thú – Thời TrangTrứng Thanh Lang350Mở ra nhận pet Thanh Lang
!mua 306Pet – Thần Thú – Thời TrangTuần lộc đáng yêu (Nam)700Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 305Pet – Thần Thú – Thời TrangTrang phục Santa (Nam)550Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 304Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Vàng (Nam)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 303Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Xanh Lá (Nam)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 302Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Tím (Nam)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 301Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Xanh (Nam)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 300Pet – Thần Thú – Thời TrangTuần lộc đáng yêu (Nữ)700Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 299Pet – Thần Thú – Thời TrangTrang phục Santa (Nữ)550Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 298Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Vàng (Nữ)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 297Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Xanh Lá (Nữ)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 296Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Tím (Nữ)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 295Pet – Thần Thú – Thời TrangNoel Xanh (Nữ)500Áo choàng Giáng Sinh Thần Địa
!mua 293Pet – Thần Thú – Thời TrangBùa may mắn Thần Thú (Siêu Cấp)500Sử dụng sẽ nhân 3 tỷ lệ may mắn khi cường hóa thần thú. Chỉ có tác dụng từ thần thú bậc 3. Có tác dụng khi nâng từ bậc 3 trở lên.
!mua 266Pet – Thần Thú – Thời TrangThuốc nhuộm tóc200Đổi màu tóc nhân vật
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm
!mua 96OtherTreo Shop Offline5Dùng để treo shoo off-line tại kenh 1 , map HBP.(Đẳng nhập lại tại kênh 1)
!mua 93OtherSâm siêu thị (Siêu Lớn)100Chứa 900.000 đơn vị sâm
!mua 92OtherMáu siêu thị (Siêu Lớn)70Chứa 900.000 đơn vị máu
!mua 73OtherTriệu hội boss (lớn)(7)1500Triệu hồi boss, sử dụng được 7 lần. Có thể ra boss cấp cao.
!mua 72OtherTriệu hồi boss (nhỏ)(3)800Triệu hồi boss, sử dụng đươc 3 lần. Có thể ra boss cấp cao.
!mua 7OtherBùa di chuyển môn phái (10)70Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng môn phái. Sử dụng lệnh: /housetransport [tên nhân vật]. 10 lần sử dụng
!mua 4OtherThổ Linh Phù (10)55Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định
!mua 38OtherVõ Công Bí Truyền Thư (Uyên Ương Nhất Thức)100Học kỹ năng kết hôn (hỗ trợ), chuột phải để học, Alt-L để sử dụng. Không thể giao dịch(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm)
!mua 37OtherVõ Công Bí Truyền Thư (Thám Hoa Hôn Pháp) 100Học kỹ năng kết hôn (tấn công – tăng 10% khi party cùng người yêu), chuột phải để học, Alt-L sử dụng. Không thể giao dịch(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm)
!mua 3OtherĐại Thanh Sư Tử Hống (10)30Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng
!mua 294OtherHộp quà may mắn (Vàng)200Chứa đựng nhiều phần quà giá trị. Có tỉ lệ 80% ra quà giá trị hơn 200@.
!mua 265OtherThiên niên tuyết sâm (vô song)700Mỗi khi sử dụng sẽ tăng nôi công lên mức tối đa. Hao hụt được tính dựa vào tỷ lệ nội công bị mất của nhân vật. Lượng hồi phục 100.000 %
!mua 264OtherCửu chuyển đơn (vô song)500Mỗi khi sử dụng sẽ tăng sinh mệnh lên mức tối đa. Hao hụt được tính dựa vào tỷ lệ sinh mệnh bị mất của nhân vật. Lượng hồi phục 100.000 %
!mua 256OtherThần thụ tâm pháp chân ấn 1200“Thần thụ tâm pháp” [võ huân xanh lá] khi công +2,+ 500 công kích, +300 phòng thủ quái (không có tác dụng với pk) – Thời hạn: 30 ngày
!mua 231Tăng sức mạnhChí tôn hỏa dương đơn (12) 4000Other đặc biệt, trong 2 giờ tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%, sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%, sức phòng ngự võ công 10% (Dùng được: 12 lần)
!mua 22OtherNgưng thần châu (Địa) (50 triệu) (Khóa) 220Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 21OtherNgưng thần châu (Địa) (30 triệu) (Khóa) 180Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 20OtherNgưng thần châu (Địa) (10 triệu) (Khóa) 80Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 2OtherĐại Thanh Sư Tử Hống (30)75Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng
!mua 19OtherNgưng thần châu (Địa) (5 triệu) (Khóa) 50Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong.Ấn chuột phải là có thể tu luyện Ngưng thần châu
!mua 10OtherXuyên Châm Dẫn Tuyến75Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục.Không bao gồm thuộc tính, cường hoá,..
!mua 1OtherĐại Thanh Sư Tử Hống (50)135Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng
LệnhPhân loạiTên vật phẩmIconGiá (@)Thông tin vật phẩm