Tin tức

GÓI DONATE THÁNG

by kala in

Gói nạp tháng giành cho người chơi hiệp khách thần địa, mỗi account được mua gói 1 lần, gói bao…

Hướng Dẫn

bang chiến

by kala in

Chức năng “Bang Hội Chiến”  sẽ được diễn ra tại bản đồ chiến trận “Huyết Võ Trường”, các Bang Chủ sẽ…