by Thien Ma in
Tin tức

Tặng 100% coin khi donate

  • Khi donate, ngoài @ nhận theo tỉ lệ 100k = 1000@, các bạn còn được nhận thêm số Coin tương đương. Các hình thức chuyển khoản hoặc Momo vẫn sẽ được tăng thêm 5%, tương đương 100k = 1050@ và 1050 Coin.
  • Thời gian kéo dài sự kiện: từ 11/09 – 29/09 (Đã kết thúc)

Quà tặng khi đạt mốc Donate

  • Thời gian diễn ra: từ 01/09- 29/09
  • Dựa trên giá trị tích lũy qua Donate.
  • Quà ở mốc cao hơn sẽ bao gồm tất cả quà của mốc thấp hơn.
  • Khi đã nhận quà ở mốc thấp và sau đó tiếp tục Donate thì giá trị tích lũy vẫn tiếp tục được tính. Ví dụ bạn đạt mốc 200k, bạn nhận quà xong, trong thời gian trước 29/07 bạn vẫn donate tiếp 300k thì mốc quà của bạn vẫn được tính là 500k, đủ điều kiện nhận tiếp mốc 500k (các mốc quà đã nhận sẽ không được nhận lại).
  • Sau khi đủ mốc bạn có thể vào trang https://id.hiepkhachthandia.com để nhận quà nhé. Dự kiến các món quà sẽ nhận được sau ngày 13/09/2021.
Mốc nạp (k VND) @ Coin Hình ảnh Quà Số lượng
100 1000 1000 Bộ pill PK đặc biệt (Gồm Bồi Nguyên Đơn (cực phẩm), Thâm Lam Thần Thảo Lễ Vật, Bích Lục Thần Thảo Lễ Vật, Huyết Công Đơn, Kim Cang Đơn Lễ vật, Xích Long Chỉ Thêu, Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (Event), Tặng Phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (Event), Thái Cực Đơn (Event), Ngân Chiến Thần Đan, Chí Tôn Hoàn (X) 1
200 2000 2000 Hộp áo choàng ngẫu nhiên 1
Thần Thụ Tâm Pháp Chân Ấn (khí công +2,+ 500 công kích, +300 phòng thủ quái) 1
500 5.000 5.000 (Khóa) Hiệu ứng áo choàng (Chân) (Hỗn nguyên) Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm +20%,Tấn công +5%, Sát thương võ công +10%, phòng thủ +10%, sinh mệnh +500, Nội công +300. Thời gian : 1 tháng 1
(Khóa) Thiên Tâm Đơn (80%) 24 giờ (Event) 2
Bộ pill PK đặc biệt (Gồm Bồi Nguyên Đơn (cực phẩm), Thâm Lam Thần Thảo Lễ Vật, Bích Lục Thần Thảo Lễ Vật, Huyết Công Đơn, Kim Cang Đơn Lễ vật, Xích Long Chỉ Thêu, Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (Event), Tặng Phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (Event), Thái Cực Đơn (Event), Ngân Chiến Thần Đan, Chí Tôn Hoàn (X) 2
Dây chuyền hỏa long châu 7 ngày (tấn công 30, clvc 3%) 1
750 7.500 7.500 Chí tôn hỏa dương đơn (12) 1
(Khóa) Thiên Tâm Đơn (80%) 24 giờ (Event) 1
1.000 10.000 10.000 Tơ Nhện Vàng dùng nâng cấp phẩm chất trang bị 8
Bùa Phẩm chất đảm bảo trang bị khi nâng cấp phẩm chất 8
2.000 20.000 20.000 Bùa đảm bảo vũ khí trở về thấp nhất 10 khi cường hóa thất bại (dành cho CH > 10) 1
Bùa +1 cấp độ trang bị phòng ngự 1
(Khóa) Hộ Tâm Đơn (150%) 24 giờ (Event) 1
Bộ pack Hàn Ngọc Thạch (2 ULPT90, 8 ULPT 80) 1
5.000 50.000 50.000 Thủy Ngọc Kim Thạch 8
Bùa Phẩm chất đảm bảo trang bị khi nâng cấp phẩm chất 8
7 (Khóa) Hộ Tâm Đơn (150%) 24 giờ (Event) 7
Bùa +1 cấp độ vũ khí 1
10.000 100.000 100.000 Pet bậc 7 (dòng pet phẩm chất mới) 1
Bùa đảm bảo trang bị trở về thấp nhất 10 khi cường hóa thất bại (dành cho CH > 10) 3
Bùa đảm bảo vũ khí trở về thấp nhất 10 khi cường hóa thất bại (dành cho CH > 10) 3
15.000 150.000 150.000 Tăng 2 cấp vũ khí (tối đa 10 tăng đến 12) 1