by Thien Ma in
Tin tức

Tặng 100% CASH khi donate

  • Các hình thức chuyển khoản hoặc Momo vẫn sẽ được tăng thêm 5%, tương đương 100k = 2100@.
  • Thời gian kéo dài sự kiện: từ 01/01- 15/01

Quà tặng khi đạt mốc Donate

  • Thời gian diễn ra: từ 01/01- 15/01
  • Dựa trên giá trị tích lũy qua Donate.
  • Quà ở mốc cao hơn sẽ bao gồm tất cả quà của mốc thấp hơn.
  • Khi đã nhận quà ở mốc thấp và sau đó tiếp tục Donate thì giá trị tích lũy vẫn tiếp tục được tính. Ví dụ bạn đạt mốc 200k, bạn nhận quà xong, trong thời gian trước 30/10 bạn vẫn donate tiếp 300k thì mốc quà của bạn vẫn được tính là 500k, đủ điều kiện nhận tiếp mốc 500k (các mốc quà đã nhận sẽ không được nhận lại).
  • Sau khi đủ mốc bạn có thể vào trang https://id.hiepkhachthandia.com để nhận quà nhé. Dự kiến các món quà sẽ nhận được sau ngày 02/01.

Xem thêm về vật phẩm có trong Hộp Quà May Mắn (Vàng)Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) tại đây.

Mốc nạp (k VND) @ Hình ảnh Quà Số lượng
100 2000 Bộ pill PK đặc biệt (Gồm Bồi Nguyên Đơn (cực phẩm), Thâm Lam Thần Thảo Lễ Vật, Bích Lục Thần Thảo Lễ Vật, Huyết Công Đơn, Kim Cang Đơn Lễ vật, Xích Long Chỉ Thêu, Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (Event), Tặng Phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (Event), Thái Cực Đơn (Event), Ngân Chiến Thần Đan, Chí Tôn Hoàn (X) 1
Hộp Quà May Mắn (Vàng) 3
Tinh Phẩm Nhiệt Huyết Thạch: Gồm các loại Nhiệt Huyết Thạch khí công quý hiếm 1
200 4000 Mèo Tài Phú (10h) 1
Kim Long Chỉ Thêu ( 24h ): Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp 2
500 10.000 Dây chuyền hỏa long châu 7 ngày (tấn công 20, clvc 3%) 1
Hộ Tâm đơn 24h ( khóa ): Tăng 100% EXP nhận được trong 24h 5
750 15.000 Hoa mẫu đơn 4
Bùa thủy tinh (vũ khí): Khi cường hóa vũ khí thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3 1
Bùa thủy tinh (trang bị): Khi cường hóa trang bị thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3 2
1.000 20.000 Thủy Ngọc Kim Thạch 2
Tơ Nhện Vàng 2
Bùa Phẩm chất (bảo vệ không mất khi nâng phẩm chất trang bị) 4
Tinh Phẩm Nhiệt Huyết Thạch: Gồm các loại Nhiệt Huyết Thạch khí công quý hiếm 2
Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) 2
2.000 40.000 Thời trang Áo choàng Siêu nhân 1
Trung cấp Tập hồn Thạch 5
Bùa +1 trang bị (Dưới 10) 1
Thịnh Tâm Chay: KC+2 Clvc 10%, né 5%, HP+10 trong 2h SL:(12) 2
5.000 100.000 Bảo rương trang sức (mở ra ngẫu nhiên 1 trang sức cao cấp) 1
Bùa +1 vũ khí (Dưới 10) 1
Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) 4
Thủy Ngọc Kim Thạch 5
Tơ Nhện Vàng 5
Bùa Phẩm chất (bảo vệ không mất khi nâng phẩm chất trang bị) 10
Tinh Phẩm Nhiệt Huyết Thạch: Gồm các loại Nhiệt Huyết Thạch khí công quý hiếm 3
10.000 200.000 Bảo rương trang sức (mở ra ngẫu nhiên 1 trang sức cao cấp) 2
Bùa +1 vũ khí (Dưới 10) 1
Bùa +1 trang bị (Dưới 10) 1
Thần thú Rồng cấp 3 1
Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) 16
Mốc nạp (k VND) @ Hình ảnh Quà Số lượng
100 2000 Bộ pill PK đặc biệt (Gồm Bồi Nguyên Đơn (cực phẩm), Thâm Lam Thần Thảo Lễ Vật, Bích Lục Thần Thảo Lễ Vật, Huyết Công Đơn, Kim Cang Đơn Lễ vật, Xích Long Chỉ Thêu, Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (Event), Tặng Phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (Event), Thái Cực Đơn (Event), Ngân Chiến Thần Đan, Chí Tôn Hoàn (X) 2
Hộp Quà May Mắn (Vàng) 3
Tinh Phẩm Nhiệt Huyết Thạch: Gồm các loại Nhiệt Huyết Thạch khí công quý hiếm 1
200 4000 Mèo Tài Phú (10h) 1
Kim Long Chỉ Thêu ( 24h ): Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp 2
500 10.000 Chiêu tài trư (4h) 2
Bộ pill PK đặc biệt (Gồm Bồi Nguyên Đơn (cực phẩm), Thâm Lam Thần Thảo Lễ Vật, Bích Lục Thần Thảo Lễ Vật, Huyết Công Đơn, Kim Cang Đơn Lễ vật, Xích Long Chỉ Thêu, Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (Event), Tặng Phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (Event), Thái Cực Đơn (Event), Ngân Chiến Thần Đan, Chí Tôn Hoàn (X) 5
Hộ Tâm đơn 24h ( khóa ): Tăng 100% EXP nhận được trong 24h 5
750 15.000 Hoa mẫu đơn 5
Điện Thạch Chúc Phúc: (300% exp) trong 30 phút 10
Bùa thủy tinh (vũ khí): Khi cường hóa vũ khí thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3 1
Bùa thủy tinh (trang bị): Khi cường hóa trang bị thành công có tỉ lệ tăng cấp từ 1-3 2
1.000 20.000 Thủy Ngọc Kim Thạch 2
Tơ Nhện Vàng 2
Bùa Phẩm chất (bảo vệ không mất khi nâng phẩm chất trang bị) 4
Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) 2
2.000 40.000 Thời trang Áo choàng Siêu nhân 1
Bùa +1 trang bị (Trên 10) 1
Thịnh Tâm Chay: KC+2 Clvc 10%, né 5%, HP+10 trong 2h SL:(12) 2
Hộ Tâm đơn 24h ( khóa ): Tăng 100% EXP nhận được trong 24h 5
5.000 100.000 Bảo rương trang sức (mở ra ngẫu nhiên 1 trang sức cao cấp) 2
Bùa +1 trang bị (Trên 10) 2
Hộ Tâm đơn 24h ( khóa ): Tăng 100% EXP nhận được trong 24h 10
Thần thú Rồng cấp 2 1
10.000 200.000 Sâm vạn năm (+1 level nhân vật dưới 150) 1
Bùa +1 vũ khí (Trên 10) 1
Pet bậc 7( dòng pet phẩm chất mới) 1