by Thien Ma in
Hướng Dẫn Tin tức

Tặng 100% coin khi donate

  • Khi donate, ngoài @ nhận theo tỉ lệ 100k = 1000@, các bạn còn được nhận thêm số Coin tương đương. Các hình thức chuyển khoản hoặc Momo vẫn sẽ được tăng thêm 5%, tương đương 100k = 1050@ và 1050 Coin.
  • Thời gian kéo dài sự kiện: từ 15/12- 30/12 ( đã kết thúc)

Quà tặng khi đạt mốc Donate

  • Thời gian diễn ra: từ 15/12- 30/12 (đã kết thúc)
  • Dựa trên giá trị tích lũy qua Donate.
  • Quà ở mốc cao hơn sẽ bao gồm tất cả quà của mốc thấp hơn.
  • Khi đã nhận quà ở mốc thấp và sau đó tiếp tục Donate thì giá trị tích lũy vẫn tiếp tục được tính. Ví dụ bạn đạt mốc 200k, bạn nhận quà xong, trong thời gian trước 30/10 bạn vẫn donate tiếp 300k thì mốc quà của bạn vẫn được tính là 500k, đủ điều kiện nhận tiếp mốc 500k (các mốc quà đã nhận sẽ không được nhận lại).
  • Sau khi đủ mốc bạn có thể vào trang https://id.hiepkhachthandia.com để nhận quà nhé. Dự kiến các món quà sẽ nhận được sau ngày 15/12/2021.
Mốc nạp (k VND) @ Coin Hình ảnh Quà Số lượng
100 1000 1000 Bộ pill PK đặc biệt (Gồm Bồi Nguyên Đơn (cực phẩm), Thâm Lam Thần Thảo Lễ Vật, Bích Lục Thần Thảo Lễ Vật, Huyết Công Đơn, Kim Cang Đơn Lễ vật, Xích Long Chỉ Thêu, Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (Event), Tặng Phẩm Ngũ Sắc Thần Đơn (Event), Thái Cực Đơn (Event), Ngân Chiến Thần Đan, Chí Tôn Hoàn (X) 1
Hộp Quà May Mắn (Vàng) 3
200 2000 2000 Mèo Tài Phú (10h) 1
Thần Thụ Tâm Pháp Chân Ấn (khí công +2,+ 500 công kích, +300 phòng thủ quái) 1
500 5.000 5.000 Dây chuyền hỏa long châu 7 ngày (tấn công 20, clvc 3%) 1
(Khóa) Thiên Tâm Đơn (80%) 24 giờ (Event) 2
Áo choàng noel tự chọn 1
750 7.500 7.500 Hoa mẫu đơn 4
1.000 10.000 10.000 Thủy Ngọc Kim Thạch 1
Tơ Nhện Vàng 1
Bùa Phẩm chất (bảo vệ không mất khi nâng phẩm chất trang bị) 2
Hộp quà may mắn Kim Cương 2
2.000 20.000 20.000 1 Nhẫn vô cực (7% clvc, 150hp) 1
Trung cấp Tập hồn Thạch 2
Bùa +1 trang bị (Dưới 10) 1
5.000 50.000 50.000 Bảo rương trang sức (mở ra ngẫu nhiên 1 trang sức cao cấp) 1
Bùa +1 vũ khí (Dưới 10) 1
Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) 4
Thủy Ngọc Kim Thạch 2
Bùa Phẩm chất (bảo vệ không mất khi nâng phẩm chất trang bị) 2
10.000 100.000 100.000 Bảo rương trang sức (mở ra ngẫu nhiên 1 trang sức cao cấp) 2
Bùa +1 vũ khí (Dưới 10) 1
Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) 16

Xem thêm về vật phẩm có trong Hộp Quà May Mắn (Vàng)Hộp Quà May Mắn (Kim Cương) tại đây.