pho-ban-kim-long
by Thien Ma in
Hướng Dẫn Tin tức

Đây là nơi bạn săn những Pill chuyên dụng cho hoạt động Thế Lực Chiến, Bang Chiến, PK và nhận thêm Khích Lệ EXP.

Hiện tại Phó Bản Kim Long chưa giới hạn số lượt vào hàng ngày.

Số người tham gia:

  • Phó Bản Kim Long chỉ cho vào mỗi lần 1 người.
  • Người đăng ký vào phó bản sau phải chờ người vào trước ra mới vào được.

Cách tham gia:

Đăng ký tham gia tại NPC Phó Bản Kim Long tại Huyền Bột Phái.

Chi phí đăng ký: 10 triệu gold.

Hành trình vượt phó bản

Ải sàng lọc
  • Đây là ải quyết định bạn có đi tiếp được không. Trong vòng 5 phút, bạn phải hạ được con Boss tại cửa ải này.
  • Nếu sau 5 phút bạn vẫn chưa vượt qua được ải, bạn sẽ bị văng ra khỏi phó bản để nhường chỗ cho người kế tiếp.
  • Người sau bạn sẽ phải chờ bạn vượt qua được ải này, hoặc hết 5 phút bạn bị văng ra mới có thể vào phó bản.
  • Sau khi chiến thắng Boss tại ải này, bạn sẽ được đưa thẳng đến ải 5.
Vượt ải nhận pill
  • Từ ải 5 trở đi, bạn không cần lo về thời gian đếm ngược nữa.
  • Mỗi ải vượt qua bạn sẽ được nhận thêm một hoặc nhiều Khích Lệ từ hệ thống. Giá trị buff sẽ tăng dần theo số ải bạn vượt qua.
  • Canh giữ ải 10 – 15 – 20 là các Boss khá khủng.
  • Quái ở các ải sẽ có nhiều loại hiệu ứng như Khóa chân, Choáng, Làm chậm, Đột tử,…