by kala in
Hướng Dẫn

Chức năng nâng cấp phẩm chất cho phép người chơi gia tăng phẩm chất cho Áo hoặc vũ khí từ level 100 trở lên.

– Để tiến hành nâng cấp đến gặp NPC Sơn Bích ở Huyền bột phái (gần NPC Thiên Vân Nhạc) :

1604768339967.png

– Sau đó chọn cường hóa trang bị :

1604768361763.png

– Nâng cấp phẩm chất cho vũ khí cần có Thủy Ngọc Kim Thạch hoặc Thủy Ngọc Kim Thạch – chân (thêm 10% tỷ lệ thành công) :

1604768526717.png

– Nâng cấp phẩm chất cho Áo cần có Tơ Nhện Vàng  hoặc Tơ Nhện Vàng – chân (tăng thêm 10% tỷ lệ thành công) :

1604768786272.png

– Có 2 cấp bậc nâng cấp : Khá tốt (tăng 5% sức tấn công hoặc phòng ngự cho vật phẩm). Cao cấp (tăng 8% sức tấn công hoặc phòng ngự cho vật phẩm) :

1604770614343.png

– Gia công có tỷ lệ cố định là 25% thành công. Khi cường hóa thành công sẽ lần lượt tăng phẩm chất vũ khí thành Khá Tốt-> Cao Cấp.
– Khi thất bại sẽ mất vật phẩm. Để giữ cho vật phẩm không mất khi thất bại, cần có Bùa bảo vệ .

Lưu Ý :

– Vũ khí và áo trắng hoặc đã op full đều có thể tiến hành gia công phẩm chất.

– Bạn có thể mua tất cả các vật phẩm trên tại Webshop https://id.hiepkhachthandia.com/shop.