by Thien Ma in
Hướng Dẫn Tin tức

Hỗ trợ Tân Thủ

Khi mới tạo nhân vật, mỗi hiệp khách sẽ nhận được các món quà sau hỗ trợ tối đa cho việc thăng cấp.

  Quà tặng
Mèo Tài Phú
Thái Cực Thần Đan
Ngũ Sắc Thần Đan x2
Yêu Hóa Ma Võ (Hải Sản) (Đặc Biệt)
Bồi Nguyên Đơn (Trung)
Tặng Phẩm Yêu Hóa Ma Võ (Kẹo)
Hộ Tâm Đan (30%) – Tăng 30% exp
Ngân Chiến Thần Đan
Cầu Tuyết Đơn
Chí Tôn Hoàn (X)
Kim Chiến Thần Đan
Chí Tôn Hoàn (Bảo)
Chí Tôn Hoàng Hồn Đơn 1 ngaÌy
Cửu Chuyển Đơn (900k máu)
Thiên Niên Tuyết Sâm (900k sâm)
Nội Quải Hoàn (7 ngày)

Ngoài ra, bạn còn nhận 1 vũ khí +10 cực mạnh đủ chiến đến level 80.

Thăng cấp nhận ngưng thần châu

Sau khi đạt cấp 60, hãy đến gặp Môn Chủ phái Huyền Bột để nhận nhiệm vụ Tiếp Sức Giang Hồ. Sau khi nhận nhiệm vụ, bạn có thể trả nhiệm vụ ngay để nhận quà là 1 viên Ngưng Thần Châu (200 triệu kinh nghiệm).

Nhận Giftcode

1. Báo danh Discord

Chỉ cần tham gia nhóm Discord tại đây của Hiệp Khách Thần Địa là bạn có thể nhận ngay x3 Chỉ thêu Bạch Long, phần quà rất có ích trong quá trình luyện cấp của bạn. Hãy gửi ID kèm tên nhân vật cho Admin trên Discord sau khi tham gia để được nhận quà.

Mỗi tài khoản Discord cũng như ID game chỉ nhận 1 lần quà thôi nha các bạn.

(Quà Facebook giờ đã gộp nhận chung với quà Discord)

Lưu ý: Admin không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn, hãy cẩn thận với những tài khoản lừa đảo.

2 Thiên Tâm Đơn tăng 80% exp trong 24h (Khóa)
2. Báo danh nhóm Facebook

Chỉ cần tham gia nhóm trên Facebook tại đây của Hiệp Khách Thần Địa là bạn có thể nhận ngay x2 Sâm và Máu Siêu Thị, phần quà rất có ích trong quá trình luyện cấp của bạn. Hãy gửi ID kèm tên nhân vật cho Admin trên Facebook sau khi tham gia để được nhận quà. Mỗi tài khoản Facebook cũng như ID game chỉ nhận 1 lần quà thôi nha các bạn.

(Quà Facebook giờ đã gộp nhận chung với quà Discord)

Lưu ý: Admin không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn, hãy cẩn thận với những tài khoản lừa đảo.

1 Thiên Niên Tuyết Sâm (900.000) (Khóa)
1 Cửu Chuyển Đơn (900.000) (Khóa)