he-thong-da-ngu-hanh
by Thien Ma in
Hướng Dẫn

I/ SƠ LƯỢC:

 • Hạ Cấp Tập Hồn Thạch là loại ngọc dùng để op vào Vũ khí (tăng 8 tấn công 1 giai đoạn) và Áo (tăng 5 phòng thủ 1 giai đoạn).
 • Cách sử dụng: Click chuột phải vào viên ngọc ngũ hành sẽ hiện ra 1 bảng, chỉ cần đặt Vũ khí hoặc Trang bị vào + phúc vận phù (nếu muốn) –> Đồng ý
 • Thành công thì lên 1 giai đoạn. Thất bại không rớt cấp hoặc mất trang bị. Ngọc ngũ hành có 2 loại khác nhau nhưng tác dụng như nhau.

II/ Cách chế tạo:

Có 2 cách để có được Hạ Cấp Tập Hồn Thạch đó là train quái nhặt nguyên liệu ghép trực tiếp hoặc học nghề chế tạo đá ngũ hành.

Cách 1 – Ghép trực tiếp

Trong quá trình train các bạn sẽ có cơ hội nhận được “Bảo thạch”.

Sưu tầm đủ 5 viên bảo thạch có thuộc tính khác nhau sẽ có thể tiến hành ghép thành Hạ Cấp Tập Hồn Thạch (Soul hạ cấp).

Click chuột phải vào Bảo thạch khi đủ 5 loại đá quý:

Cách 2 – Học nghề chế tạo vật bạo phát

Tóm tắt cách chế tạo: Hạ cấp Tập Hồn Châu -> tích đủ linh hồn -> Hạ cấp Tập Hồn Kết Tinh -> Ép thành Hạ cấp Tập Hồn Thạch.

I/ hạ cấp tập hồn châu
 • Mua viên Hạ cấp Tập Hồn Châu tại NPC Kim Hương Ngọc. Sau đó bỏ vào ô đầu tiên trong túi đồ. Trong quá trình đánh quái, Tập Hồn Châu sẽ hút linh hồn để trở thành Hạ cấp Hồn Kết Tinh.
 • Hạ – Trung – Thượng Tập Hồn Châu khi tạo thành tương ứng với Hạ – Trung – Thượng Hồn Kết Tinh.
 • Tập Hồn Châu ngoài cấp bậc còn chia thành các phẩm chất Yếu – Kém – Thường ảnh hưởng tỉ lệ thu thập hồn thành công.

II/ CÁCH THỨC HÚT HỒN

 • Người chơi mua Tập Hồn Châu tại Kim Hương Ngọc Huyền Bột Phái.
 • Cho Tập Hồn Châu vào ô đầu tiên của hành trang nhân vật
 • Khi tiêu diệt quái vật thì sẽ có tỉ lệ thu thập hồn, khi hồn đủ thì Tập Hồn Châu sẽ tạo thành Hồn Kết Tinh tương ứng.

III/ TỔ HỢP HỒN KẾT TINH

 • Người chơi có thể tổ hợp Hồn Kết Tinh cấp thấp sang cấp cao bằng tính năng “Tổ hợp vật phẩm” tại Thương Nhân Hoàng Thi Huyền Bột Phái.
 • Hồn Kết Tinh (Trung cấp) tổ hợp cần 3 Hồn Kết Tinh (Hạ cấp) và 1,000,000 lượng.
 • Hồn Kết Tinh (Thượng cấp) tổ hợp cần 2 Hồn Kết Tinh (Trung cấp) và 2,000,000 lượng.

Nguyên liệu chế tạo Hạ Cấp Tập Hồn Thạch gồm: (Hạ cấp hồn kết tinh) + Cường hóa thạch + Bạo phát (chuyển chức 2) (viên thuốc các bạn chế được trong quá trình luyện lên nghề).

III/ hồn kết tinh – tổ hợp vật phẩm (nguyên liệu) (Update sau):

Trung CấpThượng Cấp Tập Hồn Thạch có tác dụng khác với Hạ Cấp Tập Hồn Thạch sẽ được cập nhật hướng dẫn sau, tuy nhiên cách thức hút linh hồn tương tự (mua Trung – Thượng Tập Hồn Châu rồi đánh quái để thành Kết Tinh và ghép thành Trung – Thượng Cấp Tập Hồn Thạch).

Chức năng tổ hợp vật phẩm (nguyên liệu):

Đến NPC Thương Nhân Hàng Hóa Bạc Hoàng Thi –> Tổ hợp vật phẩm
Cách thức tổ hợp: 3 Hạ –> 1 Trung, 2 Trung –> 1 Thượng.