by Thien Ma in
Hướng Dẫn

Bạn có thể đến NPC Nhậm Nghi Văn để Phân hủy – Cường hóa – Chuyển đổi Áo Choàng của bạn.

1. Cường hóa Áo Choàng

Cường hóa giúp gia tăng các chỉ số: 

 • Khi cường hóa thành công sẽ tăng +1, thất bại sẽ giảm -3. Có thể sử dụng Phúc Vận Phù các loại để tăng tỉ lệ thành công.
 • Nguyên liệu: Vải hợp thành áo choàng.
 • Chi phí: 10,000 lượng/cường hóa

Lưu ý Cường hóa áo choàng

 • Áo choàng +1 thành công 100%
 • Áo choàng +1 +2 +3 thất bại không bị giảm cấp
 • Áo choàng + 4 trở lên cường hóa thất bại sẽ bị giảm -3 cấp ( vd đang +5 thành công lên 6 thất bại còn +2 )

2. Phân Hủy Áo Choàng

 • Có thể phân hủy các loại Áo choàng thời trang để lấy nguyên liệu cho tính năng Cường hóa.
 • Nguyên liệu sẽ nhận được ngẫu nhiên khi phân hủy từ 3-5 nguyên liệu.
 • Nguyên liệu nhận được:  Vải họp thành áo choàng (Vải hợp thành áo choàng).
 • Chi phí: 10,000 Lượng/phân hủy

Lưu ý Phân Hủy Áo Choàng

 • Áo choàng phân giải có tỉ lệ random từ 3~5 vải nguyên liệu ( dùng để cường hóa )

3. Chuyển đổi Áo choàng

 • Tính năng giúp chuyển Cấp Cường Hóa của Áo Choàng cũ sang Áo Choàng mới.
 • Trang bị chuyển đổi: Áo choàng có cấp cường hóa cao hơn.
 • Trang bị nhận: Áo choàng cần chuyển đổi.
 • Nguyên liệu: Vải hợp thành áo choàng.
 • Chi phí: 10,000 lượng/chuyển đổi

Lưu ý Chuyển đổi Áo choàng :

 • Áo choàng sau khi cường hóa không thể hợp thành NHT.
 • Khi chuyển đổi áo choàng, chỉ chuyển đổi dòng cường hóa từ áo nguyên liệu (bên trái bảng chuyển đổi) , qua áo nhận (vị trí ở giữa trong bảng chuyển), không chuyển dòng NHT, tỉ lệ thành công 100%, không phân biệt giới tính.