Hướng Dẫn

khí công Kiếm

by kala in

Giới thiệu nhân vật:  Phong hiệu của giang hồ dành cho những người có thân thể dẻo dai, linh hoạt….