Hướng Dẫn

bang chiến

by kala in

Chức năng “Bang Hội Chiến”  sẽ được diễn ra tại bản đồ chiến trận “Huyết Võ Trường”, các Bang Chủ sẽ…