Hướng Dẫn

bang chiến

by kala in

Chức năng “Bang Hội Chiến”  sẽ được diễn ra tại bản đồ chiến trận “Huyết Võ Trường”, các Bang Chủ sẽ…

Tin tức

đua top bang hội

by kala in

Thời gian diễn ra: 5 ngày tính từ khi mở server Guild Top 1-3 sẽ nhận đc thưởng Điều kiện…